Điều Khoản Sử Dụng của King88.com.ph

Chào mừng bạn đến với King88.com.ph. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Chấp nhận Điều Khoản

điều khoản sử dụng king88
điều khoản sử dụng king88

Khi truy cập và sử dụng King88.com, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này. Những điều khoản này có thể được cập nhật bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, và bạn có trách nhiệm kiểm tra các điều khoản này định kỳ để đảm bảo tuân thủ.

Sử dụng Trang Web

Nội dung và Dịch vụ

King88 .com cung cấp nhiều loại nội dung và dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Tin tức, bài viết và các tài liệu hướng dẫn.
  • Công cụ và tài nguyên hỗ trợ khách hàng.

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc ngừng cung cấp bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Trách nhiệm của Người Dùng

Khi sử dụng King88. com, bạn đồng ý:

  • Không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được phép nào.
  • Không xâm phạm hoặc cố gắng xâm phạm bảo mật của trang web.
  • Không can thiệp vào hoặc làm gián đoạn các dịch vụ của trang web.
  • Không đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào có tính chất lừa đảo, xúc phạm, phỉ báng, khiêu dâm hoặc không phù hợp.

Tài Khoản Người Dùng

Đăng ký Tài Khoản

Để sử dụng một số dịch vụ trên King88..com, bạn có thể cần phải đăng ký một tài khoản. Khi đăng ký, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Bảo mật Tài Khoản

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình, bao gồm tên người dùng và mật khẩu. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào của tài khoản hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. King88 com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không bảo vệ thông tin tài khoản của mình.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

quyền sở hữu trí tuệ
quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên King88, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng, và phần mềm, là tài sản của 77 King88 hoặc các bên cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối, hiển thị, bán hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Kinh88.

Quyền Riêng Tư

Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng King88.com.ph, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Loại Trừ Bảo Đảm

Trang web King88.com được cung cấp “nguyên trạng” và “có sẵn”. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ không có lỗi, an toàn hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi từ chối mọi đảm bảo, bao gồm nhưng không giới hạn đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy và phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, King88 .com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi.

Liên Kết với Các Trang Web Khác

King88.com.ph có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Những liên kết này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn và không phải là sự xác nhận của chúng tôi đối với nội dung hoặc chính sách của các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web bên thứ ba.

Sửa Đổi Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi, chúng tôi sẽ đăng phiên bản cập nhật của các điều khoản sử dụng trên trang web King88. com. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các điều khoản sử dụng này định kỳ để đảm bảo bạn biết về các thay đổi mới nhất.

Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp

giải quyết tranh chấp
giải quyết tranh chấp

Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Philippines. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Philippines.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: 44 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng tôi cam kết phản hồi tất cả các yêu cầu và thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất có thể để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hài lòng với dịch vụ của King88.com.ph.